CESCI – Inštitút cezhraničnej iniciatívy v strednej Európe

Organizácia CESCI bola založená s cieľom, aby na základe zmenených podmienok v rámci nariadenia EGTC poskytovala odbornú pomoc pre inštitúcie spolupracujúce v prihraničných oblastiach, pre rozšírenie ich projektového rozvoja v rámci EÚ, zrušenie vnútorných hraníc.

Hlavné ciele CESCI:

  • odborná podpora v oblasti cezhraničnej spolupráce v štátoch strednej a juhovýchodnej Európy.
  • spoluúčasť s miestnymi a regionálnymi úradmi v oblasti cezhraničnej spolupráce a ich sieťovanie
  • rozširovanie úspešných príkladov zo štátov západnej Európy
  • vytvorenie stratégie spolupráce s inštitútmi únie a so sieťami severnej a západnej Európy
  • vytvorenie partnerstiev medzi národmi strednej a juhovýchodnej Európy, posilnenie vnútornej kohézie oblasti a vzájomného priblížovania

Organizácia CESCI v sebe zahŕňa 10 maďarských žúp, 7 miestnych samospráv, 1 euroregión a 4 odborné organizácie (medzi nimi aj Mission Opérationnelle Transfrontalière).

Adresa webovej stránky: http://www.cesci-net.eu/