NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKOM ZOSKUPENÍ ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE DO REGISTRA MVRR SR