NÁVRH NA ZÁPIS EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA Územnej Spolupráce DO REGISTRa vedeného MVRR SR