Hradné hry Svätého Štefana – 20. august 2013, Hollókő