AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1081/2006/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről