A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról